Om Elsikkerhet

Lær om overspenning og hvordan du kan beskytte deg selv.

I takt med at distribusjonssystemer og belastning blir stadig mer komplekse, øker risikoen for overspenningstransienter. Motorer, kondensatorer og utstyr for strømkonvertering, slik som motorstyringer med variabel hastighet, kan gi opphav til lysbuer. Lynnedslag i kraftledninger utendørs kan forårsake ekstremt farlige transienter med høy energi. Når du utfører målinger på elektriske systemer, utgjør disse transientene en «usynlig» og stort sett uunngåelig fare. De oppstår jevnlig i lavspenningskretser og kan komme opp i toppverdier på tusentalls volt. For at du skal kunne beskytte deg mot transienter, må sikkerheten være innebygd i testutstyret.

Overvoltage illustration picture
We have specified thesafety class for each instrumentin texts and tables, so you can select the right level for your work.

Overspenningskategori

CAT IV

I Korthet

Trefase på primærnivå og alle ledere for utendørsbruk.

Eksempel

 • Viser til «installasjonens opprinnelse», dvs. der lavspenningstilkoblingen er koblet til strømuttaket.
 • Strømmålere, primære overslagsvern.
 • Utendørs og på servicenivå, serviceledninger fra pol til bygning, går mellom måler og panel.
 • Luftforbindelse med frittliggende bygning, bakkeforbindelse med brønnpumpe.

CAT III

Trefasdistribusjon, herunder enfaset kommersiell belysning

 • Utstyr i faste installasjoner, f.eks. kontrollutstyr og flerfasmotorer.
 • Buss og mating ved industrianlegg.
 • Mateledninger og korte hovedspenningskretser, distribusjonspanelenheter.
 • Belysningssystem我聖ørre bygg。
 • Apparatuttak med korte tilkoblinger til servicenivå.

CAT II

Enfas støpsel-tilkoblede belastninger

 • Utstyr, bærbare verktøy samt husholdnings- og andre belastninger.
 • Uttak og lange hovedspenningskretser.
 • Uttak ved mer enn 10 meter fra KAt III-kilden.
 • Uttak ved mer enn 20 meter fra KAt IV-kilden.
Back to
Tips og triks
Neste
Om IR-måling av temperatur
Baidu
map