OM RMS.

Lærmeromrms og vanskelighetenmedÅmålestrøm

Det Er TemmeligVanskeligåutførenøyaktigeStrømmålingeri Dagens Industrige-OG Kontorlige DataMaskiner,Motorstylinger OG Utstyr Hom TrekkerStrømikorte pulser i stiedet for et jevnt sinusformat,er det normale。Denne Typen UtstyrGjør在Vankige Instrupler for Likerettet注冊商AV Gjennomsnittsver,Viser Mer Eller Mindre Feil。Nårdueneller Annen Gang Har Lett EtterÅrsakenTil在en Sikring BleUtløst,Er KanskjeMultimeteretÅrsaken。

Likerettet注冊服務AV Gjennomsnittsverdier

NårManSnakkerOMMåleverdier為Vekselstrøm,梅爾曼凡凡凡凡富夫·埃斯科維弗丁,DVS.Varmefeekten,I Datablader RMS(root均方)。Denne Verdien Er lik enlikestrømsom gir samme varkeffekt i en電阻som denmåltevekselstrømmen。Å勒·丹尼·沃爾馬·沃爾瑪·弗萊克斯·弗萊特·埃爾特爾斯特拉斯特·韋克爾斯特拉斯·弗萊姆姆··韋納特·弗萊姆多斯··斯特爾德斯韋德·沃特····雷(LikerStentsverdien AV Det LiqueToTET Med Faktoren 1.11)。Denne Faktoren代表商Et et螺紋Mellom Gjennomsnittsverdien og EffektivverdienPåfepstinuskurve。HVIS Kurven Ikke Er Perfekt SinUsformet,Gjelder Imidlertid Ikke Dette Forutet Lenger。DetteErÅrsakentil在Likerettet注冊商AV Gjennomsnittsverdier Som Oftest Gir Feilaktige VerdierNårMyMålerStrømidagens Elsystemer。

lineæreog ikke-lineærelaster

LineæreLasterBeståri hovedsak av電阻器,spoler og Kondensatorer,Som Alltid TrekkerStrømmensinUsformet。Derfor El inden inden問題med inlike laSt(se fimor1)。ikke-lineærelaster,som f.ks。frekvensomformere og de svitsjedestrømaggregateneikontorelektronikken,TrekkerStrømmenForvRengt(SE Figur 2)。MålingAvEffektivverdien Med Instrumiser for Likerettet注冊AV Gjennomsnittsverdier Kan Gi Opp Til 50%適用於LavMåleverdi。Det Kan Serueere I在DuStårog LurerPåHvorforforsen14A SikringUtløsesHeleTiden,Til Tross for Multimeteret Vacer 10 A.

Sann Effektvverdi.

適用於ÅLEPÅPÅLAIKEFORVRENGTEKURVEFORER KAN DUFØRSTKONTROLLENECEDETGRAFKERNENER og BARE BRUKE ET INTERSHER WALERERETTET REDERERING AV GJINNOSNITTSVERDIER HVIS KURVEN ER Perfekt SinUsformet。HVIS DU IKKE VIL TA NOEN SJANSER,SKAL DU ALLID BRUKE ET儀器SOMMåler桑寧Effektivverdi Direkte。Et Moderne Multimeter for Mursling Av Sann Effektivverdi Benytter en ElektroniskMåleteknkalltidÅvise riktig efektivverdi for envekselstrøm,Uavhengig Av OM KurveformenEr sinUnformet Eller Om Den Er ForvRengt。

foregående.
OM IR-MORLING AV溫度
回到
提示og triks.
nest
HVORDAN FINNE RIKTIG SENSOR FORMECTRICATURMÅLEN
Baidu
map