Därför är elsäkerhet viktigt

Lär dig mer om elsäkerhet och överspänning samt hur du kan skydda dig mot elektriskt relaterade risker.

I takt med att distributionssystem och belastning blir alltmer komplexa ökar risken för överspänningstransienter. Då är det viktigt att ha kunskap om elsäkerhet. Motorer, kondensatorer och utrustning för strömkonvertering, som motorstyrningar med variabel hastighet, kan ge upphov till ljusbågar. Blixtnedslag i kraftledningar utomhus kan orsaka extremt farliga transienter med hög energi. När du utför mätningar på elektriska system utgör dessa transienter en “osynlig” och i stort sett oundviklig fara. de uppstår regelbundet i lågspänningskretsar och kan nå toppvärden på tusentals volt. för att du ska kunna skydda dig mot transienter måste säkerheten finnas inbyggd i testutrustningen.Våra produkter följer alla säkerhetsregler och är därför elsäkrade, se vårt utbud här.

Overvoltage illustration picture
I texter och tabeller har vi angivit säkerhetsklassen för respektive instrument så att du kan välja rätt nivå för dina arbeten.

Överspänning

KAT IV

Sammanfattning

Trefas på primär nivå, alla ledare för utomhusbruk.

Exempel

 • Hänvisar till “installationens ursprung”, dvs. där lågspänningsanslutningen anslöts till eluttaget.
 • Elmätare, primära överslagsskyddsutrustningar
 • Utomhus och på servicenivå, serviceledningar från pol till byggnad, går mellan mätare och panel.
 • Luftförbindelse med friliggande byggnad, markförbindelse med brunnspump.

KAT III

Trefasdistribution, inklusive enfasig kommersiell belysning.

 • Utrustning i fasta installationer, t.ex. kontrollutrustning och flerfasmotorer.
 • Buss och matning vid industrianläggningar.
 • Matarkablar och korta huvudspänningskretsar, distributionspanelsenheter.
 • Belysningssystem i större byggnader
 • Apparatuttag med korta anslutningar till servicenivån.

KAT II

Enfas kontaktanslutna belastningar
 • Utrustning, bärbara verktyg samt hushålls- och andra belastningar.
 • Uttag och långa huvudspänningskretsar.
 • Uttag vid mer än 10 meter från KAT III-källan.
 • Uttag vid mer än 20 meter från KAT IV-källan.
Föregående
Så mäter man huvudspänning
Tillbaka till
Eltest
Baidu
map