Sa板牙男人huvudspanning

Lär dig vad huvudspänning är och hur man mäter det.

För att mäta effektivvärdet i en växelspänning använder man en multimeter, som i sin tur visar värdet i volt. Huvudspänning är värdet mellan två linjeledare.

Det s.k. trefassystemet

Det vanligaste systemet som används framförallt i elmotorer idag kallas för trefassystem, vilket betyder att systemet har tre spänningar, en huvudspänning mellan linjeledarna och en fasspänning mellan linjeledare och nollan. Vad som är signifikant för ett trefassystem är att det kan bilda ett magnetiskt fält som får en jämn roterande effekt även om motorn är stationär.Vill du fördjupa dig inom mätning av spänning kan du läsa vår artikel om RMS.

Balanserat vs obalanserat

Generellt sett är det allmänna nätet ett balanserat system, dvs. att alla faser har en lika belastning. Varför man föredrar ett balanserat system är för att man alltid får ut samma effekt oberoende av var i en period dessa spänningar befinner sig vid tillfället, vilket gör att en elmotor går jämnt. Men det finns system som inte lever upp till detta s.k. obalanserade system

Använd en multimeter eller amperemeter

För att mäta huvudspänning med en multimeter ställer man in vredet på V för Volt. Därefter sätter man den röda mätproben mot pluspolen och den svarta på minuspolen.Våra multimetrar är enkla och precisa, se vårt utbud här.

Så mäter du huvudspänning steg för steg

  • Tänk på att huvudspänning ofta är den starkare effekten kontra fasspänning.
  • Se till att multimetern klara av den spänningen.
  • Sätt multimetern på V för VoltSätt den röda mätproben mot pluspolen och den svarta mot minuspolen.
Föregående
OM RMS
Tillbaka till
Eltest
Nästa
Därför är elsäkerhet viktigt
Baidu
map