Om IR-måling av溫度

最好的方法是IR-måling og når

PRINSIPPER
這是一個關於電磁體的問題,stråling,溫度。Når strålingen spres, transporteres det også energi。Det betyr在strålingen kan brukes til å måle temperaturen uten å berøre måleobjektet。

NAR FUNGERER IR-TEMPERATURMALING嗎?
Det går stort sett胸罩å foreta målinger på所有金屬材料或金屬平板。Når det gjelder høyblanke metallflater, anbefales ikke IR-måling uten at flaten male eller teipes。

你是誰?
Ettersom材料發射器,stråler og reflekterer i ulik grad, trengs det en korreksjon為å gjøre Ir-målingen nøyaktig。Denne korreksjonfaktor。

FEILKILDER VED IR-MALING

  • Feilinnstilt emisjonsfaktor。控製裝置在高蹺上,它被安裝在一個光度計上。
  • 空白metallflate。Refleksjonen påvirker målingen mer enn emisjonen。
  • Målepunktet er større enn måleobjektet。
  • Smuss eller kondens på linsen。
  • 為鋼琴儀器記錄溫度
    omgivelsesluft。
圖片標題
Foregaende
Om Elsikkerhet
提示og triks
Neste
OM RMS
Baidu
map